Země - Voda

Tepelná čerpadla země - voda odebírají teplo z několik set metrů dlouhé trubky umístěné v zemi v nezámrzné hloubce (tzv. zemní kolektor) . Cirkulující nemrznoucí směs, která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů celsia, putuje po té do výparníku tepelného čerpadla, kde se ochladí a v vrací se zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje.

Výhody tohoto systému jsou stabilní topný výkon, dlouhodobá životnost, absolutně tichý chod a velmi úsporný provoz. Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady vzhledem k zemním pracem pro zemní kolektory.

Tyto čerpadla jsou dodávána ve výkonové řadě : 7,8 - 64,4kW
Tepelná čerpadla země - voda dodáváme i v provedení s invertorovým řízením výkonu v rozsahu 30 - 100%. Spojení invertorové technologie, elektronického expanzního ventilu a sofistikovaného systému regulace přináší vysoké topné faktory ve všech provozních režimech.

Tyto čerpadla jsou dodávána ve výkonové řadě : 3-8kW, 5-12kW a 6-17kW


ZEMĚ - VODA