Voda - Voda

Tepelná čerpadla voda - voda odebírají potřebné teplo z povrchové, podzemní nebo spodní vody. Ze zdroje ( většinou studny ) odebíráme, vodu kterou necháme  projít  výparníkem  tepelného  čerpadla  a ve výparníku je odebrána část tepla a  opět vrácena do země druhou ( vsakovací ) studnou. Vzdálenost mezi studnami (vrty) by měla být nejméně 10m. Jde o nejúčinnějši typ čerpadel, vzhledem k tomu že podzemní voda má stálou teplotu  cca. 10  stupňů  Celsia,  která  se  nemění     s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy                 o nejteplejší zdroj energie, kde se topný faktor pohybuje okolo čísla 6. Nespornými výhodami tohoto systému je vysoký topný faktor, krátká doba návratnosti a nižší pořizovací náklady. Oproti tomu nevýhody jsou malý počet vhodných lokalit, požadavky na chemické složení vody a kolikrát zdlouhavé řízení při povolování vrtáných studní. U variant s použitím vody z řek či rybníků je nutné povolení správce toku.

Tyto čerpadla jsou dodávána ve výkonové řadě : 8 - 45kW 

Výkonové řady pro tepelná čerpadly s invertorovým řízením jsou 2 - 19kW