Tepelná čerpadla

V následujících sekcích pro tepelná čerpadla jsou zjednodušeným způsobem popsány typy a systémy zapojení.

Pro jednotlivé typy jsou k dispozici veškerá data v odkazech pro stažení.

Pro  každé  zařízení jsou zde uvedeny základní informace a to zejména typ kompresoru, expanzního ventilu, regulace, ovládání a výkonové řady. Najdete zde přehledný ceník v MS Excel, který obsahuje ceny tepelných  čerpadel  včetně potřebného příslušenství. Stačí jen doplnit počty kusů a dostanete celkovou orientační ceny za instalaci.  Pro instalaci je nutné rozlišovat složitost připojení na otopnou soustavu, které lze přesně nacenit pouze dle skutečného stavu provedení ve vašem objektu. Stávající zdroje topné vody se nemusí demontovat, ale naopak se využijí jako záložní zdroje, ať se jedná o elektrokotel, plynový kotel či kotel na tuhá paliva. Všechny zdroje topné vody se "potkávají"       v akumulační nádrži, z které se pak odebírá topná voda pro systém. Pokud začne dodávat do akumulační nádrže topnou vodu jiný systém, tepelné čerpadlo se automaticky odpojí. Najdete zde ruzné typy akumulačních nádrží kombinovaných s bojlery pro celoroční přípravu teplé užitkové vody.

 A ještě jedna podstatná věc závěrem: při instalaci tepelného čerpadla získáváte na 22hod denně jeden z nejlevnější tarifů na elektrickou energii, na který samozřejmě například svítíte i vaříte.

 Podrobná technická data (COP, účinnosti při různých venkovních teplotách  a rozměry) pro každý typ jsou ke stažení v sekci 
Technické podklady .