ACE

Investujte do své budoucnosti

Investujte do vytápění a ohřevu TUV 
pomocí tepelného čerpadla

Výhody tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je jedním z nejúspornějších typů vytápění na trhu. Topný faktor se u tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. To znamená, že tepelné čerpadlo dokáže z 1kw el. energie vyrobit 2,5 kw - 5 kw tepla. Není ovšem veličinou, která by byla k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje. Podle výpočtů z praxe mohou běžné rodiny ušetřit s tepelným čerpadlem i dvě třetiny nákladů oproti běžným řešením vytápění. Úspora proti vytápění elektrokotlem či plynovým kotlem číní 40% - 60%. 

Tepelný komfort v zimě i v létě. Tepelné čerpadlo umožňuje nejen vytápět dům nebo zabezpečovat teplou užitkovou vodu v teplých měsících ho je možné využívat i na chlazení domácnosti po​mocí vytápěcí soustavy, například podlahového vytápění. 

Levnější sazba elektrické energie – stejně jako s elektrokotlem i s tepelným čerpadlem máte nárok na levnější sazbu elektrické energie (20 hodin denně noční proud)

Máte zájem?

Tepelná čerpadla      Klimatizace